Skocz do zawartości

System do gry na DW w 5 meczach


edi8

Rekomendowane odpowiedzi

SYSTEM do gry na dokładne wyniki w 5 meczach

 

Jest to system dający grającemu do dyspozycji możność podstawienia 3 różnych wyników do każdego z 5 meczy , zastępując swoimi typowaniami symbole 1;2;3 występujące w schemacie rozpisu systemu - pamiętając , że każda pionowa kolumna to jeden mecz i każdemu meczowi przypisujemy inne 3 dokładne wyniki , np. dla meczu a/ "1" 2-0 ; "2" 2-1 , "3" 1-1 a dla meczu b/ np. "1" 3-0 ; "2" 1-2 ; "3" 0-1 itd.

 

Schemat rozpisu , gdzie K oznacza numer kuponu od 1-18 a litery od a/ do e/ to mecze:

 

K....a/b/c/d//e

01/ 1-1-1-1-1

02/ 1-1-2-2-3

03/ 1-3-3-3-3

04/ 1-3-2-1-2

05/ 1-2-1-3-2

06/ 1-2-3-2-1

07/ 3-1-1-2-2

08/ 3-1-3-3-1

09/ 3-3-1-1-3

10/ 3-3-2-2-1

11/ 3-2-3-1-2

12/ 3-2-2-3-3

13/ 2-1-3-1-3

14/ 2-1-2-3-2

15/ 2-3-1-3-1

16/ 2-3-3-2-2

17/ 2-2-1-2-3

18/ 2-2-2-1-1

 

Przy poprawnym wytypowaniu po 1z3 wyników , mamy następujące szanse na wygrane w ramach nadanych 18 kuponów:

 

na 5/5 poprawnych wyników szansa na poziomie 7.5%

na 4/5 poprawne wyniki szansa na poziomie 74%

na 3/5 poprawne wyniki ( w ilości 4 x ) szansa na poziomie 18,5%

 

Tak więc wobec zdecydowanie największej szansy na wygranie na jednym z 18 kuponów 4 dokładnych wyników , musimy każdy kupon nadać w systemie pełnym 4z5=5 , więc koszt gry to 18x ( 4z5) = 18x5=90j. a przy takim trafieniu i kursach dokładnych wyników np. po 5 , ako tego kuponu to 4^5=625j.

 

Z powyższego wynika , że mamy 6 gier na takie trafienie - aby nie być na minusie , bo koszt 6 gier to 6x90j.=540j. a wygrana to 625j. więc trafiając dopiero za 6. podejściem , będziemy wygrani 625-540=85j.

 

..............................

 

Innym możliwym zastosowaniem tego schematu jest użycie go do gier losowych , np. do Mini Lotto gdzie podstawiamy wtedy po 3 różne liczby x5=15 liczb ; ew. do Lotto gdzie dodajemy jeszcze szóstą liczbę jako tzw. pewniak do każdego kuponu.

 

Pzdr.

edi8

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach


W ramach prezentowania systemów mogących mieć zastosowanie do gry na dokładne wyniki , przedstawiam system na 9 meczy , który jest rozpisany na 12 zakładów po 3 mecze:

 

1-2-3

1-4-7

1-5-9

1-6-8

2-4-9

2-5-8

2-6-7

3-4-8

3-5-7

3-6-9

4-5-6

7-8-9

 

W związku z tym , że przy trafieniu 2z9 wyników meczy wygrana to 1x"2" , należy dla asekuracji te 12 zakładów zagrać systemem 2z3 , więc koszt nadania systemu to 12 x ( 2z3 ) =12 x3=36j.

 

Takie trafienie 2z9 wyników przy kursach 6 zabezpieczy nas więc przed stratą , bo nastąpi wtedy 100% zwrot kosztu gry , bo 2^6=36

 

Natomiast przy trafieniu 3z9 wyników gwarantowana wygrana to 3x"2" , czyli przy kursach 6 da to 3x36j.=108j. a więc zysk netto 108-36=72j. a zysk w procentach to 72/36x100=200% od wsadu na grę.

 

Dla porównania porównam to z efektem takiego samego trafienia 3z9 przy grze singlami: 3 trafione mecze to 3x6=18j. a koszt o 12x1j.=12j. więc zysk w procentach to 6/12x100=50% od wsadu na grę.

 

Ten system można zastosować do gry na correct scores już na Mundialu...

Powodzenia!

 

P.s: oczywiście wobec gwarancji minimalnej na 1x"2" przy 2z9 , ten rozpis można zastosować np. do gry w LOTTO , łącząc dwa takie rozpisy: każdy zakład jednego z każdym zakładem drugiego rozpisu , więc w 12x12=144 zakłady po 6 skreśleń i przy trafieniach po 2z9 w obu grupach 9-cio liczbowych wygramy 1x"4" i 12x"3".

Można też zastosować go do MINI LOTTO na wiele sposobów np. dodając stałą "parkę" lub łącząc z systemem pełnym 2z5=10

 

Przy grze w MULTI MULTI gwarancję na 3/3 uzyskujemy przy trafieniu 5z9 , choć szansę na taką wygraną mamy już od trafienia 3z9 liczb.

 

Pzdr.

edi8

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 5 years later...

Rozpis systemu na DW w 3 meczach A-B-C, typując po 4 różne DW w każdym:

A 01-02-03-04 ( np. 0-0;1-0;0-1;1-1)
B 05-06-07-08 ( np. 1-1;2-0;2-1;1-2)
C 09-10-11-12 ( np. 2-1;2-2;2-0;1-0)

Czytaj w kolumnach, czyli w pionie:

01-02-03-04
05-06-07-08
09-09-09-09

01-02-03-04
06-07-08-05
10-10-10-10

01-02-03-04
07-08-05-06
11-11-11-11

01-02-03-04
08-05-06-07
12-12-12-12

Każda z tych 16 kolumn jest grana systemem 2z3, tak więc koszt gry to 16*3=48

Przy trafieniu po 1 DW w każdym z 3 meczów i biorąc dla obliczeń kursy DW po @7, wygrana to 3 pary DW czyli 3*(7*7)=147 a przy trafieniu DW tylko w 2 meczach, wygrana to 1*(7*7)=49 czyli zwrot kosztu gry.

Test: trafiliśmy po 1 DW podstawionym pod numery z rozpisu: 1-7-9

01-02-03-04
05-06-07-08
09-09-09-09

01-02-03-04
06-07-08-05
10-10-10-10

01-02-03-04
07-08-05-06
11-11-11-11

01-02-03-04
08-05-06-07
12-12-12-12

 

UWAGA: przy wejściu po 1 DW z 4 typowanych w każdym z 3 meczów, prawdopodobieństwo ułożenia się tych 3 DW w jednej kolumnie ( zakładzie ) wynosi 25% gdyż jest tu 64 możliwych kombinacji po 4 wyniki ( 4^3=64) a system ma 16 zakładów dla dającej zwrot gwarancji 2 przy 2 DW.
I dlatego (16/64)*100=25%
.............

Jako porównanie ew. efektów takiej w/w gry systemowej z grą singlami i przy takim samym koszcie 48j. i kursach po @7, otrzymujemy stawkę 48/12=4j. na każdy z 12 singli.

Trafiając 3 DW mamy wtedy 3*4j.*@7=84
Trafiając 2 DW mamy wtedy 2*4j.*@7=56
Trafiając 1 DW mamy wtedy 1*4j.*@7=28

A zatem w tym porównaniu przy wejściu 3 DW lepszy efekt daje gra systemem 2z3 ( zysk większy o 99j. ) ; zaś przy trafieniu 2 DW bardziej efektywna jest tu gra singlami ( zysk 8j. a w systemie zwrot kosztu gry ).
..........

UWAGA: innym wariantem może być w grupach A-B-C podstawianie po 4 różne lub takie same DW nawet z 4 spotkań w grupie ( więc razem z 12 ) , lub też po 2 DW dla po 2 tam ( czyli w sumie 6 ) ulokowanych meczów.
Można także tu grać na jeden, taki sam DW np. 2-0 we wszystkich 12 oddzielnych spotkaniach.
Powodzenia!

Edytowane przez edi8
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 3 months later...

Aby nie zakładać kolejnego wątku, w tym podam rozpis na większą niż w tytule wątku ilość spotkań, bo na 15
..............

Rozpis do gry na DW ( dokładne wyniki ) w 15 meczach, po 6 typów w zakładzie i na 14 kuponów:

01 02 04 08 11 15
01 02 07 09 13 14
01 03 05 10 13 14
01 03 06 07 09 10
01 04 05 06 12 15
01 05 07 08 11 12
02 03 05 06 07 14
02 03 09 10 12 14
02 05 06 09 10 13
03 04 07 12 13 15
03 06 08 11 12 13
04 05 08 09 11 15
04 06 08 11 14 15
04 07 08 10 11 15
..........

do grania każdej z 14 linii oddzielnym systemem pełnym 3z6=20 a zatem przy koszcie gry 14*20=280j.

Przy trafieniu DW w 4z15 spotkań ( typowanych np. tym samym stałym wynikiem we wszystkich lub przy indywidualnym typowaniu DW każdego ze spotkań ) minimalna gwarantowana wygrana ( do obliczeń biorę kursy po @7 i grę bez 12% podatku obrotowego ) to 1x "3" ale najwyższe prawdopodobieństwo jest wtedy na wygranie 2 x "3".

AKO* takiego trebla to @7^3=343 a przy wejściu 2 kuponów, wygrana to 343*2=686-280=406j.

Przy trafieniu 3z15 DW, szansa na wygranie 1 kuponu to 53%
Przy trafieniu 5z15 DW, minimalna gwarantowana wygrana to 3x "3", ale najwyższe prawdopodobieństwo jest wtedy na wygranie 4x "3".

*AKO Akumulowany Kurs Ogólny

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 1 year later...

Przy typowaniu wyłącznie zwycięstw gospodarzy, warto zawsze rozważyć i grę na correct scores w tych meczach, gdyż siłą rzeczy już same takie wybory meczów powodują, iż dość znacznie ogranicza to ilość możliwych wtedy typów na DW, bo skoro dobieramy typy bez zakładanej opcji wystąpienia ew. wyników remisowych i wygranych gości, to korzystnie redukuje to pole manewru.

Przyjmijmy na potrzeby obliczeń, że kursy tych DW to @7 a do typowania DW będziemy uwzględniali 3 różne wyniki zawsze dające zwycięstwo gospodarzy - jak np. 1:0; 2:0 i 2:1 (czy też takie jakie w konkretnych meczach będą bardziej prawdopodobne) a to daje 2 warianty gry:

Wariant I - gra singlami
a/ gra na singlowe typy DW, co przy 3 typach oraz kursach po @7 daje przeliczeniowy kurs trafionego singla 7/3=2.333 i w odniesieniu do tego będzie prowadzona tabelka kolejnych stawek, dających zakładany zysk przy wejściu 1z3 tych DW

a'/ w przypadku nałożenia się czasu rozpoczęcia 2 granych meczów, koszt równoległej gry na DW w 2 meczach to na I etapie 2x3=6j. a wygrana gospodarzy połączona z wejściem 1z3 DW tylko w 1z2 spotkań zapewnia tu zysk, gdyż gramy na kurs @7 obstawiając 6 DW zaś 7-6=1j. a zatem:
na I etapie 100/6=16.66j. a 16.66*7=116.66j. przy 1 wygranej gospodarzy wynikiem spośród 3 typów na DW


Wariant II - gra na duble
a/ gra na AKO z DW w 2 meczach A i B, przy tym samym doborze po 3 różne DW do każdego ze spotkań - a to daje 3*3=9 zakładów*, których AKO przy kursach po @7 wynosi 7^2=@49

gra # A-B
01/ 1:0/1:0
02/ 1:0/2:0
03/ 1:0/2:1
04/ 2:0/1:0
05/ 2:0/2:0
06/ 2:0/2:1
07/ 2:1/1:0
08/ 2:1/2:0
09/ 2:1/2:1

relacja AKO @49 do kosztu gry 9j. daje 49/9=5.444 a to daje zapas 5-ciu kolejnych gier nawet płaską stawką na takie zejście się tych DW w obu meczach

Przy realnych zróżnicowanych kursach (np.6.5-7-8) a nie tych z powyższego przykładu równo po @7 - pamiętajmy o możliwości wyrównania ew. wygranej korzystając z kalkulatora surebetów/Dutchingu
https://www.oddschecker.com/betting-tools/dutching-calculator

* nie zawsze podział DW równo po 3 dla 2 meczów A i B w modelu grania na AKO, dające 3*3=9 zakładów musi być wariantem optymalnym, gdyż przy analizowaniu niektórych meczów możemy uznać, iż potrzebujemy np. dla A podeprzeć się tylko 2 DW a do meczu B użyć 4 DW, co oczywiście obniży ilość zakładów do 2*4=8 i podniesie wtedy ten przeliczeniowy kurs, gdyż 49/8=6.125 a to mówi nam, że na takie trafienie dubla DW w ich układzie typów wynikowych jak 2:4 czy 4:2 możemy przy grze płaską stawką czekać nawet 6 kolejnych gier aby przy trafieniu dopiero na 6. etapie i tak być 1j. na plus w bilansie gry, bowiem koszt gry to 6*8=48j. a gramy tu o AKO @49 stąd 49-48=1j.

Równie niekiedy możliwym po analizie, może okazać się tu także zastosowanie jedynie układu 2:3 lub 3:2 czyli 2*3=6 DW a wtedy przeliczeniowy kurs to już 49/6=8.16 czyli dla tego układu aż 8 kolejnych gier płaską stawką na trafienie tych 2 DW w 2 meczach z zastosowaniem 6 typów DW dla bycia na plus, gdyż koszt 8 gier to 8*6=48j. a kurs dubla DW to 7*7=49

Pozdrawiam i powodzenia!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 2 weeks later...

Gra na correct scores (DW) w 12 meczach.

Gra na DW typowane po 4 różne wyniki z każdego spośród 12 meczów od A-L, które to typy utworzą zatem 12*4=48 zdarzeń.

A 01 02 03 04
B 05 06 07 08
C 09 10 11 12
D 13 14 15 16
E 17 18 19 20
F 21 22 23 24
G 25 26 27 28
H 29 30 31 32
I 33 34 35 36
J 37 38 39 40
K 41 42 43 44
L 45 46 47 48

Schemat rozpisu 12 meczów typowanych po 4 różne DW w każdym - na 4 zakłady po 12 zdarzeń, w którym to schemacie żaden z 4 typów na DW z tego samego meczu nie koliduje z innym typem na DW z tego meczu:

01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46
03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47
04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48

do grania każdej z 4 linii rozpisu oddzielnym systemem pełnym 2z12=66

Koszt gry: 4*66=264j.

Dla obliczeń przyjąłem równe kursy tych 12 DW po @7, a zatem kurs dubla DW to 7^2=7*7=49

Przy wejściu 12*(1z4)=12 trafionych DW, teoretycznie może w ramach 4 linii schematu rozpisu rozłożyć się to począwszy od:

a/ ulokowania się ich wszystkich tylko w 1 linii, co da 2z12=66 trafionych dubli DW a wtedy wygrana to 66*49=3234j. (lub przy 12% podatku obrotowym 3234*0.88=2845.92)
aż po
b/ ulokowanie się 12 trafionych DW po 3 DW w każdej z 4 linii rozpisu, co da wtedy wygranie 4*(2z3=3)=12 dubli jako kwotę 12*49=588j. (lub przy 12% podatku obrotowym 588*0.88=517.44)

choć są tu możliwe i inne układy rozlokowania się tych 12 trafionych DW przy wejściu po 1z4 w każdym z 12 meczów, takie jak np. 2x po 6 DW w 2 liniach rozpisu, co da 2*(2z6=15)=30 dubli czyli 30*49=1470j. (lub przy 12% podatku obrotowym 1470*0.88=1293.6) bądź też wejście 5 DW w 1 linii oraz 2* po 3 DW i 1* 1 DW, a to da 2z5=10 oraz 2*(2z3=3)=6 więc razem 10+6=16 dubli czyli 16*49=784j. (lub 784*0.88=690) ale także ten rozkład może wyglądać i tak, że w ramach 4 linii będzie to 4-4-4-0 i wtedy 3*(2z4=6)=18 dubli z wygraną 18*49=882j. (lub 882*0.88=776j.)

Przy stawce np. 10gr za kombinację w obrębie każdej linii systemu, koszt gry to 2z12=66*10gr=6.60zł za kupon a 4*6.60=26.4zł za cały system.

UWAGA: zwrot kosztu gry może nastąpić już przy wejściu DW tylko w 4z12 meczów - ale wtedy pod warunkiem, że te trafione 4 DW znajdą się w tej samej linii rozpisu czyli na jednym kuponie, gdyż 2z4=6 a 6*49=294j. (lub 294*0.88=258.72)
......................

Jako porównanie z ew. grą tych 12 meczów po 4 DW i przy wejściu 12*(1z4)=12 DW z tymi samymi kursami po @7 oraz z taką samą kasą na grę wynoszącą 264j. ale nie w powyższej grze systemowej a w grze na 48 singli - stawka to wtedy 264/48=5.5j. a zatem wygrana to 12*7*5.5=462j. (lub 462*0.88=406.56)
.............................

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gra na correct scores (DW) w 5 meczach.

Gra na DW typowane po 4 DW z każdego spośród 5 meczów od A-E, które to typy utworzą zatem 5*4=20 zdarzeń.

A 01 02 03 04
B 05 06 07 08
C 09 10 11 12
D 13 14 15 16
E 17 18 19 20


Schemat rozpisu 5 meczów A-E typowanych po 4 różne DW w każdym - na 4 zakłady po 5 zdarzeń, w którym to schemacie żaden z 4 typów na DW z tego samego meczu nie koliduje z innym typem na DW z tego meczu:

01 05 09 13 17
02 06 10 14 18
03 07 11 15 19
04 08 12 16 20

do grania każdej z powyższych linii rozpisu oddzielnym systemem pełnym 2z5=10 i stąd koszt gry tym systemem to 4*10=40j.

Przy kursach tych 20 DW po @7, AKO dubla to 7^2=49 a przy wejściu po 1z4 DW we wszystkich 5 meczach, w najgorszym przypadku na 1z4 kuponów znajdą się 2 trafione DW, gdyż wystąpi wtedy taki rozkład trafień jak: 2-1-1-1
choć możliwe dla 5 trafień DW w 5 meczach są i takie jak np. 5-0-0-0 (wygrana to 10 dubli) ; 4-1-0-0 (wygrana to 6 dubli) ; 3-2-0-0 (wygrana to 4 duble) ; 2-2-1-0 (wygrana to 2 duble) .
Oczywiście możliwa jest tu sytuacja trafienia nie 5 DW wśród tych 5 meczów a 4 DW; 3 DW lub nawet tylko 2 DW - dla wygrania 1 dubla, pod warunkiem że te 2 trafienia wystąpią w 1z4 linii rozpisu systemu, czyli na tym samym kuponie.
....................

Ten sam koszt gry 40j. dla gry na 5 DW w 5 meczach pozwala rozważyć także (dodatkowo jako osobna gra lub też wyłącznie) ew. grę każdej z 4 linii oddzielnym systemem pełnym 3z5=10 i dlatego 4*10=40j. choć tu znacznie wyższe AKO bo 7^3=343 może zostać uzyskane przy układach 5 trafień DW na 4 kuponach takich jak: 5-0-0-0 (wygrana to 3z5=10 trebli czyli 10*343=3430j.) ; 4-1-0-0 ( wygrana to 3z4=4 treble czyli 4*343=1372j.) ; 3-2-0-0 (wygrana to 1*343=343j.) choć i tu - ale bez gwarancji na to - można wygrać 1 zakład z kursem 343 przy trafieniu jedynie 3 DW, gdy nastąpi układ tych trafień taki jak 3-0-0-0 a więc 3 DW znajdą się w tej samej linii rozpisu, czyli na 1 kuponie.
...........................

Zawsze też możliwe jest granie tu na 20 meczów po 1 DW (typowanych zawsze takim samym jak np. 2-0 lub dobieranym indywidualnie do każdego spotkania) licząc na wejście większej ilości DW niż te góra 5, jakie możliwe są przy typowaniu ich z 5 meczów po 4 różne DW.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 1 month later...

Gra na duble z DW przy ich albo każdorazowym typowaniu, bądź też graniu na ten sam wynik np. 2:1 czy 2:0 - we wszystkich pod tym kątem dobieranych 9 meczach takiego rozpisu:

1 2 4 6 7
1 2 5 6 8
1 3 4 7 8
1 3 5 6 9
1 4 5 7 9
2 3 5 7 8
2 3 6 7 9
2 4 5 8 9
3 4 6 8 9

poprzez nadanie każdej z 9 linii jako oddzielny system pełny 2z5=10 a więc koszt gry to 9*10=90j.

Przy kursach DW po @7 jakie przyjąłem dla obliczeń, AKO dubla to 7^2=49

Szanse i gwarancje wygranych:

a/ przy trafieniu 2z9 DW, idealnie równo po 50% rozłożone prawdopodobieństwo wygrania 2 albo 3 dubli DW, czyli 2*49=98j. lub też
3*49=147j

b/ przy trafieniu 3z9 DW, minimalna gwarantowana wygrana to 6 dubli DW a zatem 6*49=294j

c/ przy trafieniu 4z9 DW, minimalna gwarantowana wygrana to 13 dubli DW a zatem 13*49=637j.
................

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 3 months later...

Witaj edi8, a znasz może system na dokładne wyniki pierwszej połowy meczów? Kursy są niższe, ale często padają wyniki remisowe 0:0, 1:1 lub minimalne prowadzenie 1:0, 0:1.

Myślałem o takim planie gry na np. 5 meczów na 3 różne zdarzenia - DW 1:0, DW 0:1 i ogólny remis X pierwszej połowy. Najniższy kurs będzie na remis i jest to średnio 2,0. 

Stąd moje pytanie czy znasz jakiś system który dawałby wygraną, gdy powiedzmy trafi się min. 3 wyniki?

Z góry dzięki za odpowiedź

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć tomas86,

przedstawiane przez mnie modele gry odnosiły się do zdarzeń z kursami po @7 przy grze na DW (dokładne wyniki) gdzie przy wejściu 2 mamy AKO dubla 7^2=49 a przy 3 mamy pewność uzyskania AKO 7^3=343 

Natomiast to o czym piszesz jako chęć grania na 5 meczów typowanych po 3 różne typy: 2 na DW oraz remis HT i szukanie zysku przy trafieniu 3z5 typów w tych 5-ciu meczach - jest niemożliwe z prostego powodu, że nie mamy tu żadnego stałego punktu odniesienia co do spodziewanego AKO przy tym trafieniu po 1 typie w 3z5 meczów.

Tak jak u mnie wiem, że AKO będzie w zależności od systemu wynosiło 49 lub 343 - to w Twoim modelu nikt łącznie z Tobą nie wie, czy AKO powstanie z 3 trafionych remisów HT a zatem wyniesie 2^3=8 czy też będzie ono pochodziło z wariantu 2 remisy HT i 1 DW a zatem wyniesie 2*2*7=28 lub też będzie pochodziło z trafienia 3 DW i wyniesie 7^3=343

Tak więc brak twardego  punktu odniesienia w postaci wiedzy o AKO o jakie każdorazowo na stałe grasz, uniemożliwia tu przy tym dodatkowo niskim  warunku trafienia tylko w 3z5 spotkań, zaproponowanie Ci planu gry.

Gra na 5 spotkań po 3 typy w każdym i przy skuteczności trafień tylko w 3z5 spotkań powoduje bowiem konieczność gry rozpisem systemu pełnego strefowego z wybieraniem po 1 typie ze strefy/meczu a to daje 243 zakłady po 5 i dla wygrania tego AKO z 3 trafień (kursy z zakresu @8-@343) wymaga zagrania każdej ze 243 linii po 5 typowań po 1 z meczu - systemem pełnym 3z5=10 a zatem koszt gry wyniesie 243*10=2430j. a możesz przy trafieniu po 1 wyniku w 3z5 spotkań wygrać góra AKO @343

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 4 weeks later...

System do zakładów bukmacherskich z 10 zdarzeń rozpisanych po 6 i na 30 zakładów prostych, który posiada następujące gwarancje:
a/ przy 1 błędzie czyli przy 9z10 gwarancja wygrania 12 zakładów
b/ przy 2 błędach czyli przy 8z10 gwarancja wygrania 4 zakładów
c/ przy 3 błędach czyli przy 7z10 gwarancja wygrania 1 zakładu

1 2 3 4 5 10
1 2 3 4 7 8
1 2 3 5 6 8
1 2 3 5 7 9
1 2 3 6 9 10
1 2 4 5 6 9
1 2 4 6 7 10
1 2 4 8 9 10
1 2 5 7 8 10
1 2 6 7 8 9
1 3 4 5 6 7
1 3 4 6 8 9
1 3 4 7 9 10
1 3 5 8 9 10
1 3 6 7 8 10
1 4 5 6 8 10
1 4 5 7 8 9
1 5 6 7 9 10
2 3 4 5 8 9
2 3 4 6 7 9
2 3 4 6 8 10
2 3 5 6 7 10
2 3 7 8 9 10
2 4 5 6 7 8
2 4 5 7 9 10
2 5 6 8 9 10
3 4 5 6 9 10
3 4 5 7 8 10
3 5 6 7 8 9
4 6 7 8 9 10
.................

UWAGA: przy zastosowaniu do gry na DW (dokładne wyniki) należy każdą linię rozpisu zagrać oddzielnym systemem np. 2z6=15 a wtedy przy trafieniu 2 DW gwarantowana wygrana to 10x 2 czyli 10 dubli z DW a przy wejściu 3z10 DW gwarantowana wygrana to 30x 2 czyli 30 dubli

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 4 weeks later...

Witaj Edi8,
na wstępie powiem, że założyłem specjalnie konto aby do ciebie napisać. Od pół roku gram twoimi systemami w minilotto z mniejszymi lub większymi wygranymi nawet kilka 4 wpadło. Gram też kilkoma systemami u buka. Najbardziej przypasował mi "musisz przegrać aby wygrać". Podziwiam Twój zbiór systemów skróconych i innych metod gier. Od lutego, gdy wszystkie ligi ruszą pełną parą chce wjechać z nową metodą w buka i chciałbym, żebyś coś mi doradził.

Mianowicie chodzi o system na DW: 3 mecze 3 lub 4 możliwe wyniki. Na tą chwile rozpisałem 3 mecze na 2 możliwe wyniki i wygląda to tak:

 

Wynik:     1:0    2:0
Mecz 1:    1       2
Mecz 2:    3       4
Mecz 3:    5       6


Rozpis zakładów:
1 3 5
1 3 6
1 4 5
1 4 6

2 3 5
2 3 6
2 4 5
2 4 6

Prosiłbym o doradzenie w tej kwestii. Głównie chodzi o ilość zakładów (kwestie finansowe) chciałbym się zmieścić w 30 może to ugryźć jakimś systemem strefowym lub podobnie jak system permutacji ale do 3 meczów? Ogólnie obliczając 3 takie spotkania po minimalnym kursie 7 daje nam kurs ponad 300. Przy odrobinie szczęścia i niskim nakładem można ładnie udupić buka tak jak ty to zrobiłeś z totomixem. Dzięki wielkie za dotychczasowe systemy wydaje mi się, że przez wielu niedoceniane.

Edytowane przez blown
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 6 months later...

blown,

podobnie jak wykonałeś rozpis pełnego systemu strefowego po 2 typy dla każdego z 3 meczów, wykonuje się taki rozpis dla każdej innej ilości typowań DW w obrębie stref, tu dla 3:

 

strefa #1 typy: 1 2 3

strefa #2 typy: 4 5 6

strefa #3 typy: 7 8 9

 

rozpis na 27 zakładów

 

 1 4 7
 2 4 7
 3 4 7
 1 5 7
 2 5 7
 3 5 7
 1 6 7
 2 6 7
 3 6 7
 1 4 8
 2 4 8
 3 4 8
 1 5 8
 2 5 8
 3 5 8
 1 6 8
 2 6 8
 3 6 8
 1 4 9
 2 4 9
 3 4 9
 1 5 9
 2 5 9
 3 5 9
 1 6 9
 2 6 9
 3 6 9

.......................

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 7.06.2010 o 20:16, edi8 napisał:

SYSTEM do gry na dokładne wyniki w 5 meczach

 

Jest to system dający grającemu do dyspozycji możność podstawienia 3 różnych wyników do każdego z 5 meczy , zastępując swoimi typowaniami symbole 1;2;3 występujące w schemacie rozpisu systemu - pamiętając , że każda pionowa kolumna to jeden mecz i każdemu meczowi przypisujemy inne 3 dokładne wyniki , np. dla meczu a/ "1" 2-0 ; "2" 2-1 , "3" 1-1 a dla meczu b/ np. "1" 3-0 ; "2" 1-2 ; "3" 0-1 itd.

 

Schemat rozpisu , gdzie K oznacza numer kuponu od 1-18 a litery od a/ do e/ to mecze:

 

K....a/b/c/d//e

01/ 1-1-1-1-1

02/ 1-1-2-2-3

03/ 1-3-3-3-3

04/ 1-3-2-1-2

05/ 1-2-1-3-2

06/ 1-2-3-2-1

07/ 3-1-1-2-2

08/ 3-1-3-3-1

09/ 3-3-1-1-3

10/ 3-3-2-2-1

11/ 3-2-3-1-2

12/ 3-2-2-3-3

13/ 2-1-3-1-3

14/ 2-1-2-3-2

15/ 2-3-1-3-1

16/ 2-3-3-2-2

17/ 2-2-1-2-3

18/ 2-2-2-1-1

 

Przy poprawnym wytypowaniu po 1z3 wyników , mamy następujące szanse na wygrane w ramach nadanych 18 kuponów:

 

na 5/5 poprawnych wyników szansa na poziomie 7.5%

na 4/5 poprawne wyniki szansa na poziomie 74%

na 3/5 poprawne wyniki ( w ilości 4 x ) szansa na poziomie 18,5%

 

Tak więc wobec zdecydowanie największej szansy na wygranie na jednym z 18 kuponów 4 dokładnych wyników , musimy każdy kupon nadać w systemie pełnym 4z5=5 , więc koszt gry to 18x ( 4z5) = 18x5=90j. a przy takim trafieniu i kursach dokładnych wyników np. po 5 , ako tego kuponu to 4^5=625j.

 

Z powyższego wynika , że mamy 6 gier na takie trafienie - aby nie być na minusie , bo koszt 6 gier to 6x90j.=540j. a wygrana to 625j. więc trafiając dopiero za 6. podejściem , będziemy wygrani 625-540=85j.

 

..............................

 

Innym możliwym zastosowaniem tego schematu jest użycie go do gier losowych , np. do Mini Lotto gdzie podstawiamy wtedy po 3 różne liczby x5=15 liczb ; ew. do Lotto gdzie dodajemy jeszcze szóstą liczbę jako tzw. pewniak do każdego kuponu.

 

Pzdr.

edi8

Witam.@edi8 mozesz podac jakis wzor jak podstawic do tego schematu liczby mini lotto bo za bardzo nie wiem?Z gory dziekuje.Mozesz tez wyslac mi na priv

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 3 weeks later...

smika>> w tym systemie  na 5 grup a-e po 3 liczby w każdej, dobierasz do każdej z nich po 3 swoje liczby np.

a/ 2 - 7- 12

b/ 4 - 8 - 10

c/ 3 - 9 - 22

d/ 11 - 18 - 40

e/ 13 - 19 - 42

i patrząc na pionowy układ grup a-e, w miejsce liczb 1 2 3 podstawiasz w pionie swoje liczby odpowiednio z grup a-e i w ten sposób uzyskasz te 18 zakładów po 5 liczb - czytane już w poziomie.

A odnośnie systemów do MINI LOTTO, to na tamtym forum zamieściłem ich kilkadziesiąt, więc to nie ja a Ty musisz wiedzieć z ilu liczb ma być interesujący Cię system i o jakiej gwarancji.Tak więc albo zapoznaj się z tym co tam się już znajduje albo podaj parametry takiego systemu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 31.07.2018 o 07:07, smika napisał:

A ten system do mini na 13 zakladow i 15 liczb to czy przy trafieniu wszystkich 5 liczb gwarantuje 5 ?

Odpowiem za edi8 - spodziewam się, że ten system który masz na 13 zakładów 15 liczb ma pewnie 25% gwarancji 4 przy trafieniu 5 - lub jeszcze mniej, ponieważ dla gw. 3 przy 4z15 to co najmniej 24 zakłady.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 31.07.2018 o 07:07, smika napisał:

A ten system do mini na 13 zakladow i 15 liczb to czy przy trafieniu wszystkich 5 liczb gwarantuje 5 ?

smika>>

nie bardzo wiem o którym systemie na 13 zakładów piszesz, bo ten który cytowałeś ma 18 zakładów na 15 liczb i

gwarancję 5 przy 5x 1z3 daje tu tylko strefowy system pełny na 243 zakłady, bo 3^5=243

W cytowanym wcześniej przez Ciebie opisie tamtego systemu który dość dawno temu tu zamieściłem, jasno napisałem o gwarancjach i szansach przy trafieniach po 1 w każdej strefie:

 

na 5/5 poprawnych wyników szansa na poziomie 7.5%

na 4/5 poprawne wyniki szansa na poziomie 74%

na 3/5 poprawne wyniki ( w ilości 4 x ) szansa na poziomie 18,5%

...............

blown>>

Twoje wyliczenie szans nie jest akurat w tym przypadku poprawne, gdyż podałeś je dla zbioru ogólnego 15 liczb/typów a tu mamy jednak zbiór strefowy, który dość znacznie obniża ilość zakładów w relacji do trafień dla zbioru ogólnego.

Edytowane przez edi8
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 2 months later...
W dniu 13.07.2018 o 09:39, smika napisał:
W dniu 11.07.2018 o 21:08, edi8 napisał:

blown,

podobnie jak wykonałeś rozpis pełnego systemu strefowego po 2 typy dla każdego z 3 meczów, wykonuje się taki rozpis dla każdej innej ilości typowań DW w obrębie stref, tu dla 3:

 

strefa #1 typy: 1 2 3

strefa #2 typy: 4 5 6

strefa #3 typy: 7 8 9

 

rozpis na 27 zakładów

  1 4 7
 2 4 7
 3 4 7
 1 5 7
 2 5 7
 3 5 7
 1 6 7
 2 6 7
 3 6 7
 1 4 8
 2 4 8
 3 4 8
 1 5 8
 2 5 8
 3 5 8
 1 6 8
 2 6 8
 3 6 8
 1 4 9
 2 4 9
 3 4 9
 1 5 9
 2 5 9
 3 5 9
 1 6 9
 2 6 9
 3 6 9

.......................

Ale tu masz tylko po 3 możliwe wyniki,  a tych jest przecież sporo od 0:0 poprzez 0:6,  1:5  nawet do 7:2, 5:3 .  Także możliwości jest duuuuuuuużo więcej. 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 4.08.2018 o 14:42, edi8 napisał:

smika>>

nie bardzo wiem o którym systemie na 13 zakładów piszesz, bo ten który cytowałeś ma 18 zakładów na 15 liczb i

gwarancję 5 przy 5x 1z3 daje tu tylko strefowy system pełny na 243 zakłady, bo 3^5=243

W cytowanym wcześniej przez Ciebie opisie tamtego systemu który dość dawno temu tu zamieściłem, jasno napisałem o gwarancjach i szansach przy trafieniach po 1 w każdej strefie:

 

na 5/5 poprawnych wyników szansa na poziomie 7.5%

na 4/5 poprawne wyniki szansa na poziomie 74%

na 3/5 poprawne wyniki ( w ilości 4 x ) szansa na poziomie 18,5%

...............

blown>>

Twoje wyliczenie szans nie jest akurat w tym przypadku poprawne, gdyż podałeś je dla zbioru ogólnego 15 liczb/typów a tu mamy jednak zbiór strefowy, który dość znacznie obniża ilość zakładów w relacji do trafień dla zbioru ogólnego.

A co jeśli nie trafisz żadnej? A zakłady kosztują. Graj lepiej remisy NHL albo khl progresją na zysk procentowy od wkładu własnego. Można też baseball zwycięstwo w pierwszym inningu gospodarza. Rzadziej gram remisy w piłkę nożną i live w tenisie ziemnym na dokładny wynik gema np40:30.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

23 godziny temu, malyenter1 napisał:

A co jeśli nie trafisz żadnej? A zakłady kosztują. Graj lepiej remisy NHL albo khl progresją na zysk procentowy od wkładu własnego. Można też baseball zwycięstwo w pierwszym inningu gospodarza. Rzadziej gram remisy w piłkę nożną i live w tenisie ziemnym na dokładny wynik gema np40:30. 

malyenter1, czytaj człowieku tak długo aż zrozumiesz o co chodzi autorom wpisów to unikniesz pisania idiotyzmów - bowiem @smika jest zainteresowany WYŁĄCZNIE grą w zakładach losowych TScasino o nazwie MINI LOTTO, a nie zakładami wzajemnymi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, edi8 napisał:

malyenter1, czytaj człowieku tak długo aż zrozumiesz o co chodzi autorom wpisów to unikniesz pisania idiotyzmów - bowiem @smika jest zainteresowany WYŁĄCZNIE grą w zakładach losowych TS o nazwie MINI LOTTO, a nie zakładami wzajemnymi.

edi8 czytaj człowieku tak długo aż zrozumiesz o co chodzi autorom wpisów to unikniesz pisania idiotyzmów - bowiem @smika jest zainteresowany WYŁĄCZNIE grą w zakładach losowych TScasino o nazwie MINI LOTTO, a ja mu to  odradzam.  Widzę że pajacujesz tak samo jak na innych forach. 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 2 years later...
W dniu 7.06.2010 o 20:16, edi8 napisał:

SYSTEM do gry na dokładne wyniki w 5 meczach

 

Jest to system dający grającemu do dyspozycji możność podstawienia 3 różnych wyników do każdego z 5 meczy , zastępując swoimi typowaniami symbole 1;2;3 występujące w schemacie rozpisu systemu - pamiętając , że każda pionowa kolumna to jeden mecz i każdemu meczowi przypisujemy inne 3 dokładne wyniki , np. dla meczu a/ "1" 2-0 ; "2" 2-1 , "3" 1-1 a dla meczu b/ np. "1" 3-0 ; "2" 1-2 ; "3" 0-1 itd.

 

Schemat rozpisu , gdzie K oznacza numer kuponu od 1-18 a litery od a/ do e/ to mecze:

 

K....a/b/c/d//e

01/ 1-1-1-1-1

02/ 1-1-2-2-3

03/ 1-3-3-3-3

04/ 1-3-2-1-2

05/ 1-2-1-3-2

06/ 1-2-3-2-1

07/ 3-1-1-2-2

08/ 3-1-3-3-1

09/ 3-3-1-1-3

10/ 3-3-2-2-1

11/ 3-2-3-1-2

12/ 3-2-2-3-3

13/ 2-1-3-1-3

14/ 2-1-2-3-2

15/ 2-3-1-3-1

16/ 2-3-3-2-2

17/ 2-2-1-2-3

18/ 2-2-2-1-1

 

Przy poprawnym wytypowaniu po 1z3 wyników , mamy następujące szanse na wygrane w ramach nadanych 18 kuponów:

 

na 5/5 poprawnych wyników szansa na poziomie 7.5%

na 4/5 poprawne wyniki szansa na poziomie 74%

na 3/5 poprawne wyniki ( w ilości 4 x ) szansa na poziomie 18,5%

 

Tak więc wobec zdecydowanie największej szansy na wygranie na jednym z 18 kuponów 4 dokładnych wyników , musimy każdy kupon nadać w systemie pełnym 4z5=5 , więc koszt gry to 18x ( 4z5) = 18x5=90j. a przy takim trafieniu i kursach dokładnych wyników np. po 5 , ako tego kuponu to 4^5=625j.

 

Z powyższego wynika , że mamy 6 gier na takie trafienie - aby nie być na minusie , bo koszt 6 gier to 6x90j.=540j. a wygrana to 625j. więc trafiając dopiero za 6. podejściem , będziemy wygrani 625-540=85j.

 

..............................

 

Innym możliwym zastosowaniem tego schematu jest użycie go do gier losowych , np. do Mini Lotto gdzie podstawiamy wtedy po 3 różne liczby x5=15 liczb ; ew. do Lotto gdzie dodajemy jeszcze szóstą liczbę jako tzw. pewniak do każdego kuponu.

 

Pzdr.

edi8

Edi8 szanuje za cenne rady, byłaby możliwość odświeżenia wątku zakladow bezpiecznych na Fortunie i aktualizacje rozpisu w oparciu o nowe zasady, czyli kurs minimalny 100 i zwrot stawki x5 przy 1 bledzie?

Byłbym bardzo wdzięczny

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 1 year later...

hej, potrzebuję programu/strony internetowej do generowania, rozpisania wszystkich kombinacji meczy dwudrogowych i trzydrogowych czyli 1,2 i 1x2. nie chodzi mi o obliczenie liczby takich kombinacji, ale o rozpisanie wszystkich możliwych kombinacji z na przykład 12 meczy . Edi8 pomożesz?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 1 year later...

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
 • Dodaj nową pozycję...