Skocz do zawartości

Gra na 2 takie same DW w 2z3 meczów


edi8

Rekomendowane odpowiedzi

Gra na 2 takie same DW w 2z3 meczów.

 

Wybieramy z oferty 3 mecze tak, aby w 2 z nich oczekiwany końcowy wynik był identyczny, np. 2 razy po 2:1 czy 2:0 itp.

 

Oznaczmy każdy z tych meczów stałymi numerami 1-2-3 , zaś przypisywane im wyniki będą umieszczone pod symbolami literowymi.

 

Biorąc pod uwagę w tym przykładzie np. 5 różnych DW ( dokładnych wyników ) mamy takie grupy od A-E jak:

 

A ( DW 1:0 )

B ( DW 1:1 )

C ( DW 2:0 )

D ( DW 2:1 )

E ( DW 1:2 )

 

Dla obstawienia wymaganego dla wygranej trafienia 2z3 DW, musimy w obrębie każdej z 5 grup z DW zawrzeć system 2z3, bądź też po 3 oddzielne zakłady proste:

 

A ( 1:0 ) 1-2 ; 1-3 ; 2-3

B ( 1:1 )

C ( 2:0 )

D ( 2:1 )

E ( 1:2 ) 1-2 ; 1-3 ; 2-3

 

Tak więc przy doborze po 5 różnych DW, powstanie 15 zakładów po 2 mecze, bo 3*5=15 - co daje koszt gry 15j.

 

Jeśli na potrzeby wyliczeń przyjąć tu równe kursy DW po @7 , to ako wygranego kuponu przy wejściu 2 takich samych a obstawianych w 5 grupach A-E dokładnych wyników wyniesie wtedy 7^2=7*7=49 a ew. wejście 3 takich samych DW to 49*3=147j.

 

A skoro ako wygranego kuponu to @49, zaś koszt nadania 15 kuponów to 15j. - mamy wtedy grę na przeliczeniowy kurs 49/15=3.26 i odnosząc się do tego kursu, możemy zrobić schemat gry ze stawkami na następne etapy gry, w oparciu o planowany zakładany zysk i na miarę posiadanych środków.

................

 

Zaznaczam, że gra na 5 różnych DW jest tu tylko przykładem - i to z niego oraz przyjętej wysokości kursów tych DW po @7 wynika ten przeliczeniowy kurs 3.26.

 

 

 

Chcąc np. przy wyborze 3 spotkań kierować się oczekiwanym niskim bądź wysokim wynikiem w każdym z nich choćby nas podstawie H2H i formy par rywali, można ograniczyć ilość grup z DW ( dokładnymi wynikami ) do 4 czy niekiedy nawet 3, co oczywiście poprzez obniżenie ilości zakładów z 15 do 12 ew. 9 znacznie zmieni ten przeliczeniowy kurs, podnosząc go gdyż 49/12=4.08 a 49/9=5.45

 

 

 

Oczywiście możliwa jest tu i sytuacja konieczności niekiedy podniesienia ilości tych grup z DW i gra na 6 czy nawet 7 takich różnych wyników.

 

Wtedy - przy tym kursie @7 na DW - i trafieniu 2 identycznych wyników w 3 meczach, mamy nie 15 a 18 czy 21 zakładów, zaś przeliczeniowy kurs ulegnie zmniejszeniu: 49/18=2.72 a 49/21=2.33

................

 

Mając wybrane 3 mecze wg jakiegoś kryterium ( np. tendencja rywali do wyników under 1.5 czy też under bądź over 2.5 itp. ) dokonujemy wyboru oczekiwanych względem tego określonych DW, mieszczących się w tych 5 grupach A-E.

 

 

 

Przy 5 grupach powstanie 5 systemów 2z3 ( lub 15 zakładów prostych ) , gdzie łączymy z sobą w pary po 2z3 meczów - przypisując każdemu systemowi 2z3 od A-E taki sam, kolejny inny DW.

 

 

 

Każdy z tych 15 zakładów ( przy 5 grupach A-E) w obrębie tej metody może być na starcie grany za identyczną stawkę 1j. - choć dość oczywiste różnice kursów granych DW ( bo będą między nimi dysproporcje ) pozwala na dobór stawek w grupach Dutchingiem, tak aby wyrównać ew. wygraną bez względu na to który wynik podwójnie wystąpi i go trafimy.

 

 

 

Równie dobrze takim podwójnie trafionym DW może być i wynik z kursem @8 , a AKO grupy np. E będzie wtedy wynosić 8^2=8*8=@64

 

 

 

Kalkulator do Dutchingu:

 

http://www.oddschecker.com/betting-tools/dutching-calculator

 

 

 

Jeżeli kursem przeliczeniowym ( 49/15) nadal będzie ten przykładowy @3.26 - to właśnie do niego odnosimy kolejną grę, uwzględniając poprzedni dotychczasowy koszt gry i ewentualnie taki sam oczekiwany zysk, jaki był możliwy na I etapie, czyli 49-15=34j. , choć oczywiście grę można następnie prowadzić i na dowolny inny spodziewany zysk na kolejnych etapach, np. 1, 5 czy 10j.

 

 

 

Przy niepowodzeniu na I etapie gry, czyli przy braku albo wystąpienia 2 identycznych typowanych DW, lub też wystąpienia wyników które się powtórzyły lecz nie były obstawiane w ramach 5 grup, kolejną grę prowadzimy ze stawką obliczoną względem naszych kryteriów co do zysku, kursu przeliczeniowego i posiadanej na grę kasy.

 

..................

 

Powyższy model gry wpadł mi do głowy podczas Mundialu i dwa jego testy "na sucho" kończyłem na etapach IV i V.

 

Wkrótce po przerwie ruszą ligi i daje to pole do dalszych testów i obserwacji.

 

.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach


Jako możliwy wariant, pomyślałem też o nieco innym podejściu do tej gry na powtórki takich samych DW (dokładnych wyników) a mianowicie oczekiwanie wystąpienia takiej powtórki DW, ale przy typowaniu jednego stałego wyniku np. 2:0 wśród różnych zestawów po 3 mecze.

 

 

 

Tak więc w wersji początkowej była tu mowa o wyborze stałych 3 meczów i przypisania im np. 5 różnych DW - grając to system 2z3 i z oczekiwaniem wystąpienia powtórki któregoś z tych 5 typowanych DW ( od A-E ) natomiast obecnie będzie to miało taki wymiar, iż wybieramy np. 5 zestawów po 3 mecze w każdym zestawie i tym 5 zestawom z 3 innymi meczami w ramach każdego z nich, przypisujemy ten sam wynik np. 2:0 i wygrana nastąpi wtedy gdy w którymś z tych 5 w/w zestawów po 3 mecze granych systemem 2z3 - powtórzy się czyli dwukrotnie wystąpi ten stały już wynik, czyli na przykład 2:0

 

 

 

A zatem początkowy wariant I w ramach tego modelu to wybór 3 meczów oznaczonych 1-2-3 i przypisanie im 5 zmiennych dokładnych wyników:

 

 

 

A ( DW 1:0 )

 

B ( DW 1:1 )

 

C ( DW 2:0 )

 

D ( DW 2:1 )

 

E ( DW 1:2 )

 

 

 

Dla obstawienia wymaganego dla wygranej trafienia 2z3 DW, musimy w obrębie każdej z 5 grup z DW zawrzeć system 2z3, bądź też po 3 oddzielne zakłady proste:

 

 

 

A ( 1:0 ) 1-2 ; 1-3 ; 2-3

 

B ( 1:1 )

 

C ( 2:0 )

 

D ( 2:1 )

 

E ( 1:2 ) 1-2 ; 1-3 ; 2-3

 

 

 

a obecnie podany wariant II to wybór 5 zestawów po 3 mecze i przypisanie im numerów od 1-15 a następnie dokonanie typowanie tylko 1 DW i oczekiwanie powtórki tego wyniku np. 2:0 w 1z5 kuponów granych systemem 2z3:

 

 

 

stały DW .. mecze

 

 

 

2:0 ........ 01-02-03 (system 2z3)

 

2:0 ........ 04-05-06

 

2:0 ........ 07-08-09

 

2:0 ........ 10-11-12

 

2:0 ........ 13-14-15 (system 2z3)

 

 

 

................

 

 

 

W obu tych powyższych wariantach I i II koszt gry jest taki sam, bo wynosi po 15j. i na potrzeby wyliczeń odnosząc do kursów/kursu DW po @7 - mamy grę na ten sam przeliczeniowy kurs 49/15=3.26

 

 

 

Zmienione jest tylko podejście: z początkowej gry na 5 zmiennych DW w obrębie stałych 3 meczów - na to w/w z wariantu II , polegające na 5 zestawach po 3 różne mecze i granie na 1 stały wybrany DW np. 1:0, 1:1 czy 2:0

 

 

 

Oczywiście na miarę posiadanych środków i tego co znajdziemy w aktualnej ofercie, możliwa jest tu niezależna od siebie równoległa gra wariantami I i II.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Test gry I wariantem, czyli po wyborze 3 meczów - przypisanie im po 5 różnych DW:

 

 

 

A 1:1

 

B 2:2

 

C 0:2

 

D 1:2

 

E 2:1

 

 

 

Mecz #1 to Brommapojkarna - Aatvidaberg

 

 

 

Kursy pochodzą z Bet365 a typowane DW to:

 

 

 

Brommapojkarna - Aatvidaberg 1:1 @6.5

 

Brommapojkarna - Aatvidaberg 2:2 @12

 

Brommapojkarna - Aatvidaberg 0:2 @15

 

Brommapojkarna - Aatvidaberg 1:2 @10

 

Brommapojkarna - Aatvidaberg 2:1 @9.5

 

.............

 

 

 

Mecz #2 to Fylkir R. - Hafnafjordur

 

 

 

Fylkir R. - Hafnafjordur 1:1 @8.5

 

Fylkir R. - Hafnafjordur 2:2 @17

 

Fylkir R. - Hafnafjordur 0:2 @8.5

 

Fylkir R. - Hafnafjordur 1:2 @9

 

Fylkir R. - Hafnafjordur 2:1 @19

 

.............

 

 

 

Mecz #3 to KV Mechelen - Genk

 

 

 

KV Mechelen - Genk 1:1 @6

 

KV Mechelen - Genk 2:2 @12

 

KV Mechelen - Genk 0:2 @13

 

KV Mechelen - Genk 1:2 @10

 

KV Mechelen - Genk 2:1 @9.5

 

 

 

...............

 

 

 

A zatem grając każdy z 5 DW systemem 2z3 po 3 w/w mecze , mamy następujące możliwe przedziały ew. wygranych przy wystąpieniu 2z3 dla 1z5 DW:

 

 

 

A 1:1 od @39 do @55.25

 

B 2:2 od @144 do @204

 

C 0:2 od @110.5 do @195

 

D 1:2 od @90 do @100

 

E 2:1 od @95 do @180.5

 

 

 

.................

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyniki 3 dzisiejszych meczów w ramach 1. podejścia w teście gry I wariantem to:

 

 

 

Brommapojkarna - Aatvidaberg 2:2 @12 ( 1z5 typowanych )

 

Fylkir R. - Hafnafjordur 0:2 @8.5 ( 1z5 typowanych )

 

KV Mechelen - Genk 3:1 ( brak w typowaniu )

 

 

 

Tak więc 1. etap przegrany, gdyż pomimo trafienia 2 DW nie nastąpiła wymagana tu powtórka tego samego DW ( dokładnego wyniku ) .

 

.........

 

 

 

Tak na marginesie, to te dzisiejsze wyniki pozwalają na ew. myślenie o grze kolejnym już, III wariantem w ramach gry na DW - a mianowicie przy tym samym wyborze 3 meczów, granie każdego na trafienie 1z5 DW, czyli singlami.

 

 

 

Koszt gry 3*(1z5) to oczywiście także 15j. a z dziś 2 trafionych DW z kursami @12 i @8.5 wygrana wynosiłaby 12+8.5=20.5-15=5.5j.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Test gry I wariantem, czyli po wyborze 3 meczów - przypisanie im po 5 różnych DW:

 

 

 

A 1:0

 

B 0:1

 

C 1:1

 

D 2:1

 

E 1:2

 

 

 

Etap 2

 

 

 

Mecz #1 to Dnipro - FC Kopenhaga

 

 

 

Kursy pochodzą z Bet365 a typowane DW to:

 

 

 

Dnipro - FC Kopenhaga 1:0 @6

 

Dnipro - FC Kopenhaga 0:1 @11

 

Dnipro - FC Kopenhaga 1:1 @7

 

Dnipro - FC Kopenhaga 2:1 @9

 

Dnipro - FC Kopenhaga 1:2 @17

 

 

 

Mecz #2 to Maribor - Maccabi Tel Aviv

 

 

 

Maribor - Maccabi Tel Aviv 1:0 @6.5

 

Maribor - Maccabi Tel Aviv 0:1 @7.5

 

Maribor - Maccabi Tel Aviv 1:1 @6

 

Maribor - Maccabi Tel Aviv 2:1 @10

 

Maribor - Maccabi Tel Aviv 1:2 @12

 

 

 

Mecz #3 to Aalborg - Dinamo Zagrzeb

 

 

 

Aalborg - Dinamo Zagrzeb 1:0 @7.5

 

Aalborg - Dinamo Zagrzeb 0:1 @7.5

 

Aalborg - Dinamo Zagrzeb 1:1 @6

 

Aalborg - Dinamo Zagrzeb 2:1 @11

 

Aalborg - Dinamo Zagrzeb 1:2 @11

 

 

 

................

 

 

 

Kupon #1 wygląda tak:

 

 

 

System 2z3

 

 

 

Dnipro - FC Kopenhaga 1:0 @6

 

Maribor - Maccabi Tel Aviv 1:0 @6.5

 

Aalborg - Dinamo Zagrzeb 1:0 @7.5

 

 

 

aż do obstawienia wszystkich 5 DW

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyniki dzisiejszych 3 meczów to:

 

 

 

Dnipro - FC Kopenhaga 0:0 ( brak w typowaniu )

 

Maribor - Maccabi Tel Aviv 1:0 @6.5 ( 1z5 typowanych )

 

Aalborg - Dinamo Zagrzeb 0:1 @7.5 ( 1z5 typowanych )

 

 

 

Tak więc ponownie jak na 1. etapie przegrana, pomimo trafienia 2 DW ale nie nastąpiła ich powtórka.

 

 

 

Przy ew. grze 3*(1z5) na single, za trafione 2 DW z kursami 6.5+7.5=14j. a koszt gry 15j. tak więc -1j.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Test gry I wariantem, czyli po wyborze 3 meczów - przypisanie im po 5 różnych DW:

 

A 1:0

B 0:1

C 1:1

D 2:1

E 1:2

 

Etap 3

 

Mecz #1 to Shakhter Karagandy - Hajduk Split

 

Shakhter Karagandy - Hajduk Split 1:0 @6.5

Shakhter Karagandy - Hajduk Split 0:1 @10

Shakhter Karagandy - Hajduk Split 1:1 @6.5

Shakhter Karagandy - Hajduk Split 2:1 @9

Shakhter Karagandy - Hajduk Split 1:2 @15

.............

 

Mecz #2 to Petrolul Ploeisti - Viktoria Plzen

 

Petrolul Ploeisti - Viktoria Plzen 1:0 @8

Petrolul Ploeisti - Viktoria Plzen 0:1 @8

Petrolul Ploeisti - Viktoria Plzen 1:1 @6

Petrolul Ploeisti - Viktoria Plzen 2:1 @10

Petrolul Ploeisti - Viktoria Plzen 1:2 @11

..............

 

Mecz #3 to Dinamo Mińsk - CFR Cluj

 

Dinamo Mińsk - CFR Cluj 1:0 @6

Dinamo Mińsk - CFR Cluj 0:1 @7

Dinamo Mińsk - CFR Cluj 1:1 @6

Dinamo Mińsk - CFR Cluj 2:1 @10

Dinamo Mińsk - CFR Cluj 1:2 @12

...............

 

Kupon #1 wygląda więc tak:

 

System 2z3

 

Shakhter Karagandy - Hajduk Split 1:0 @6.5

Petrolul Ploeisti - Viktoria Plzen 1:0 @8

Dinamo Mińsk - CFR Cluj 1:0 @6

 

itd. aż do obstawienia wszystkich 5 DW - z oczekiwaniem wystąpienia na kuponie 2x tego samego 1z5 DW , np. 1:0 czy 1:1

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyniki to:

 

 

 

Shakhter Karagandy - Hajduk Split 4:2 ( brak w typowaniu)

 

Petrolul Ploeisti - Viktoria Plzen 1:1 ( 1z5 typowanych)

 

Dinamo Mińsk - CFR Cluj 1:0 ( 1z5 typowanych)

 

 

 

tak więc pomimo trafienia 2 DW - brak powtórki, choć było wyjątkowo blisko, gdyż w meczu Petroul Ploesti - Viktoria Plzen bramka na 1:1 dla gości została strzelona w doliczonym czasie gry a strzelił ją zawodnik wprowadzony do gry w 86'

 

 

 

Przy ew. grze singlami 3*(1z5) kosztującej 15j. kursy trafionych 2 DW to po @6 a zatem 6+6=12

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Test gry I wariantem, czyli po wyborze 3 spotkań przypisanie im po 5 różnych DW:

 

 

 

A 0:0

 

B 1:0

 

C 1:1

 

D 2:2

 

E 2:1

 

 

 

Etap 4.

 

 

 

Mecz #1 to Slovan Liberec - Pribram

 

 

 

0:0 @11

 

1:0 @7

 

1:1 @6.5

 

2:0 @8

 

2:1 @8.5

 

 

 

Mecz #2 to Ordabasy - Kasar Kyzylorda

 

 

 

0:0 @7

 

1:0 @6.5

 

1:1 @7

 

2:0 @10

 

2:1 @11

 

 

 

Mecz #3 to Gomel - Neman

 

 

 

0:0 @9

 

1:0 @6.5

 

1:1 @6.5

 

2:0 @8.5

 

2:1 @9

 

 

 

..............

 

 

 

Kupon #1 wygląda tak:

 

 

 

System 2z3

 

 

 

Slovan Liberec - Pribram 0:0

 

Ordabasy - Kasar Kyzylorda 0:0

 

Gomel - Neman 0:0

 

 

 

itd. aż do obstawienia wszystkich 5 DW, z oczekiwaniem wystąpienia powtórki 2 DW w 2z3 meczów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyniki dzisiejszych meczów:

 

 

 

Ordabasy - Kasar Kyzylorda 2:1 @11 (1z5 typowanych)

 

Slovan Liberec - Pribram 0:0 @11 (1z5 typowanych)

 

Gomel - Neman 0:2 (brak w typowaniu 5 DW)

 

 

 

Tak więc także i w 4. etapie po raz 4. powtórzyła się identyczna sytuacja trafienia 2 DW, ale bez powtórki tego samego wyniku, czyli bez trafienia w systemie 2z3.

 

 

 

Przy grze wariantem III, czyli 3*(1z5) na single - dzisiejsza wygrana za 2 trafione DW to 11+11=22 a koszt gry to 15j. tak więc +7j. , zaś od początku testu efekt to 8.5j.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Test gry I wariantem, czyli po wyborze 3 spotkań przypisanie im po 5 różnych DW:

 

 

 

A 0:0

 

B 0:1

 

C 1:1

 

D 0:2

 

E 1:2

 

 

 

Etap 5.

 

 

 

Mecz #1 to Universitatea - Bucuresti

 

 

 

0:0 @8

 

0:1 @6.5

 

1:1 @6

 

0:2 @9

 

1:2 @9

 

 

 

Mecz #2 to TPS - Jaro

 

 

 

0:0 @10

 

0:1 @7

 

1:1 @6

 

0:2 @9

 

1:2 @8.5

 

 

 

Mecz #3 to Istra - Rijeka

 

 

 

0:0 @13

 

0:1 @7

 

1:1 @7.5

 

0:2 @7

 

1:2 @8

 

 

 

..................

 

 

 

Tak więc kupon #1 w systemie 2z3 wygląda tak:

 

 

 

Universitatea - Bucuresti 0:0 @8

 

TPS - Jaro 0:0 @10

 

Istra - Rijeka 0:0 @13

 

 

 

itd. a ż do kuponu #5 na wyniki 1:2

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyniki dzisiejszych meczów:

 

 

 

Universitatea - Bucuresti 2-3 ( brak w typowaniu 5 DW)

 

TPS - Jaro 2-2 ( brak w typowaniu 5 DW)

 

Istra - Rijeka 0-1 @7 ( 1z5 typowanych DW)

 

 

 

tak więc i ten 5. etap testu wg I wariantu gry bez wygranej.

 

 

 

Przy grze na single 3*(1z5) trafiony 1 DW z kursem @7, więc przy koszcie gry 15j. strata 8j. a efekt gry III wariantem w całym teście 0.5j.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Test gry I wariantem, czyli po wyborze 3 spotkań przypisanie im po 5 różnych DW:

 

A 0:0

B 1:0

C 0:1

D 1:1

E 2:0

 

Etap 6.

 

Mecz #1 to Bate Borisov - Debreceni

 

 

 

A 0:0 @8

B 1:0 @5.5

C 0:1 @11

D 1:1 @7

E 2:0 @7

 

 

 

Mecz #2 to Tel Aviv - Maribor

 

 

 

A 0:0 @8

B 1:0 @6

C 0:1 @9.5

D 1:1 @6.5

E 2:0 @8

 

 

 

Mecz #3 to Panathinaikos - Standard Liege

 

 

 

A 0:0 @8

B 1:0 @6

C 0:1 @9.5

D 1:1 @6.5

E 2:0 @8.5

 

.............

 

 

 

Tak więc kupon #1 w systemie 2z3 wygląda tak:

 

 

 

Bate Borisov - Debreceni 0:0 @8

 

Tel Aviv - Maribor 0:0 @8

Panathinaikos - Standard Liege 0:0 @8

 

 

 

itd. a ż do kuponu #5 na wyniki 2:0

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyniki dzisiejszych meczów w 6. etapie testu:

 

 

 

Bate Borisov - Debreceni 3:1 ( brak w typowaniu 5 DW )

 

Tel Aviv - Maribor 2:2 ( brak w typowaniu 5 DW )

 

Panathinaikos - Standard Liege 1:2 ( brak w typowaniu 5 DW )

 

 

 

Przy grze III wariantem singlami 3*(1z5) brak trafienia DW, efekt od początku to -14.5j.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Test gry I wariantem, czyli po wyborze 3 spotkań przypisanie im po 5 różnych DW:

 

A 2:0

B 2:1

C 3:0

D 3:1

E 4:1

 

Etap 7.

 

Mecz #1 to Zenit - AEL Limasol

 

 

 

A 2:0 @5

B 2:1 @13

C 3:0 @6

D 3:1 @13

E 4:1 @19

 

 

 

Mecz #2 to Salzburg - Karabach

 

 

 

A 2:0 @7.5

B 2:1 @9.5

C 3:0 @7.5

D 3:1 @11

E 4:1 @15

 

Mecz #3 to Celtic -Legia

 

 

 

A 2:0 @8.5

B 2:1 @8.5

C 3:0 @13

D 3:1 @13

E 4:1 @23

 

 

Tak więc kupon #1 w systemie 2z3 ma taką postać:

 

 

 

Zenit - AEL Limasol 2:0 @5

 

Salzburg - Karabach 2:0 @7.5

 

Celtic - Legia 2:0 @8.5

 

 

 

itd. na wszystkie 5 DW

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyniki dzisiejszych meczów:

 

 

 

Zenit - AEL Limasol 3:0 @6 ( 1z5 typowanych DW )

 

Salzburg - Karabach 2:0 @7.5 ( 1z5 typowanych )

 

Celtic - Legia 0:2 ( brak w typowaniu 5 DW )

 

 

 

Pomimo trafienia 2 DW - brak wygranej w systemie 2z3 , gdyż nie wystąpiła powtórka DW.

 

 

 

Przy grze singlami 3*(1z5) kursy trafionych 2 DW to 6+7.5=13.5 a koszt gry 15j. więc -1.5j. a od początku testu

 

-16j.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Test gry I wariantem, czyli po wyborze 3 spotkań przypisanie im po 5 różnych DW:

 

A 1:0

B 0:1

C 1:1

D 2:0

E 2:1

 

Etap 8.

 

Mecz #1 to Montpellier - Bordeaux

 

 

 

A 1:0 @6.5

B 0:1 @7.5

C 1:1 @6

D 2:0 @10

E 2:1 @10

 

 

 

Mecz #2 to Szachtar - Metalist

 

 

 

A 1:0 @7

B 0:1 @15

C 1:1 @8

D 2:0 @7.5

E 2:1 @8.5

 

 

 

Mecz #3 to Pandurii - Ceahlaul

 

 

 

A 1:0 @5

B 0:1 @19

C 1:1 @12

D 2:0 @4.5

E 2:1 @11

 

 

 

...............

 

 

 

Tak więc kupon #1 grany w systemie 2z3 ma postać:

 

 

 

Montpellier - Bordeaux 1:0 @6.5

 

Szachtar - Metalist 1:0 @7

 

Pandurii - Ceahlaul 1:0 @5

 

 

 

aż do kuponu #5 na DW po 2:1

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyniki dzisiejszych spotkań:

 

 

 

Pandurii - Ceahlaul 0:1 @19 :ok: ( 1z5 typowanych DW )

 

Szachtar - Metalist 1:0 @7 :ok: ( 1z5 typowanych DW )

 

Montpellier - Bordeaux 0:1 @7.5 :ok: ( 1z5 typowanych DW )

 

 

 

Tak więc zostały trafione tytułowe dla wątku 2 takie same DW w 2z3 meczach. :piwo1:

 

 

 

Kurs trafionego dubla to @142.5 gdyż:

 

 

 

Pandurii - Ceahlaul 0:1 @19

 

Montpellier - Bordeaux 0:1 @7.5

 

a 19*7.5=142.5

 

 

 

Dla gry singlami, po dzisiejszym trafieniu 3 DW wygrane kursy to 19+7.5+7=33.5j. a więc przy koszcie 15j. dzisiejszy zysk to 33.5-15=18.5j.

 

 

 

...................

 

 

 

Test #1 został zakończony na 8.etapie, a koszt gry dla płaskiej stawki po 15j. na etapie, to 8*15=120j. tak więc wygrana netto to 142.5-120=22.5j. w I wariancie przy grze systemowej 2z3.

 

 

 

Przy grze w wariancie III, singlami: 3*(1z5) łączny koszt gry to także 120j. gdyż 8*15=120j. a wygrane za trafione single DW na etapach I-VIII to:12+8.5+6.5+7.5+6+6+11+11+7+6+7.5+19+7+7.5=122.5j.

 

 

 

Podsumowanie gry w teście #1:

 

 

 

Zysk przy grze singlami to :plus: 2.5j. gdyż 122.5-120=2.5j.

 

 

 

Zysk przy grze systemem 2z3 to :plus: 22.5j. gdyż 142.5-120=22.5j.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Test gry I wariantem, czyli po wyborze 3 spotkań przypisanie im po 5 różnych DW:

 

 

 

A 0:0

 

B 1:0

 

C 0:1

 

D 1:1

 

E 0:2

 

 

 

 

 

Test #1 zakończony trafieniem 2 takich samych DW na 8. etapie

 

Test #2, etap 1.

 

 

 

Mecze:

 

 

 

Cluj - Steaua

 

 

 

A 0:0 @8

 

B 1:0 @9

 

C 0:1 @5.5

 

D 1:1 @6.5

 

E 0:2 @7

 

........

 

 

 

Kosice - Slovan

 

 

 

A 0:0 @10

 

B 1:0 @11

 

C 0:1 @7.5

 

D 1:1 @6.5

 

E 0:2 @10

 

...........

 

 

 

Lucern - Grasshoppers

 

 

 

A 0:0 @10

 

B 1:0 @8

 

C 0:1 @9.5

 

D 1:1 @6.5

 

E 0:2 @15

 

..............

 

 

 

Kupon #1 grany w systemie 2z3 ma zatem postać:

 

 

 

Cluj - Steaua 0:0

 

Kosice - Slovan 0:0

 

Lucern - Grasshoppers 0:0

 

 

 

aż do kuponu #5 na 2z3 na DW 0:2

 

 

 

.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyniki dzisiejszych meczów:

 

 

 

Lucern - Grasshoppers 1:1 @6.5 ( 1z5 typowanych DW )

 

Kosice - Slovan 1:2 ( brak w typowaniu 5 DW )

 

Cluj - Steaua 0:1 @5.5 ( 1z5 typowanych DW )

 

 

 

Trafione 2 DW, ale bez powtórki tego samego z nich.

 

Przy grze singlami 3*(1z5) suma kursów DW to 6.5+5.5=12j. a zatem przy koszcie gry wynoszącym 15j. gra w III wariancie po 1. etapie to 3j.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Test gry I wariantem, czyli po wyborze 3 spotkań przypisanie im po 5 różnych DW:

 

A 0:0

B 1:0

C 0:1

D 1:1

E 0:2

 

 

Test #2, etap 2.

 

 

 

Mecze:

 

 

 

Hiroshima - Sagan T.

 

 

 

A 0:0 @10

B 1:0 @8

C 0:1 @9

D 1:1 @6.5

E 0:2 @15

 

 

 

Concordia - Universitatea

 

 

 

A 0:0 @8

B 1:0 @7

C 0:1 @6

D 1:1 @6.5

E 0:2 @10

 

 

 

St.Polten - LASK Linz

 

 

 

A 0:0 @13

B 1:0 @13

C 0:1 @11

D 1:1 @6.5

E 0:2 @13

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyniki dzisiejszych spotkań:

 

 

 

Hiroshima - Sagan T. 1:0 @8 :plus: ( 1z5 typowanych DW )

 

Concordia - Universitatea 0:2 @10 :plus: ( 1z5 typowanych DW )

 

St.Polten - LASK Linz 1:0 @13 :plus: ( 1z5 typowanych DW )

 

 

 

Trafione takie same 2 DW, a ich ako to @104 :spoko:

 

 

 

Hiroshima - Sagan T. 1:0 @8

 

St.Polten - LASK Linz 1:0 @13

 

gdyż 8*13=104

 

 

 

Przy grze singlami 3*(1z5) suma kursów to: 8+10+13=31 a zatem przy koszcie gry 15j. zysk :plus: 16j.

 

 

 

................

 

 

 

Test #2 zakończony trafieniem 2 takich samych DW (po 1:0) w 2. etapie gry.

 

 

 

Podsumowanie testu #2:

:minus::plus:

 

 

 

w grze singlami na etapach 1 i 2 , trafione DW z kursami:6.5+5.5+8+10+13=43j. a koszt gry to 30j. tak więc zysk 43-30=13j.

 

 

 

w grze wariantem I czyli systemem 2z3, trafiony dubel z kursem @104 a koszt gry na etapie 1 i 2 to 30j. tak więc zysk netto 104-30=84j.

 

 

 

..............

 

 

 

Podsumowanie gry od początku, czyli w testach #1 i #2:

 

 

 

a/ w wariancie III ( single) zysk to 2.5+13= :plus: 15.5j. :jupi:

 

 

 

b/ w wariancie I ( system 2z3) zysk to 22.5+84= :plus: 106.5j. :jupi:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Test gry I wariantem, czyli po wyborze 3 spotkań przypisanie im po 5 różnych DW:

 

 

 

A 1:1

 

B 2:0

 

C 0:2

 

D 2:1

 

E 1:2

 

 

 

..............

 

 

 

Dotychczas:

 

 

 

Test #1 :minus::minus::minus::minus::minus::minus::minus::plus:

 

Test #2 :minus::plus:

 

 

 

Bilans:

 

 

 

Podsumowanie gry od początku, czyli w testach #1 i #2:

 

a/ w wariancie III ( single) zysk to 2.5+13= :plus: 15.5j.

 

b/ w wariancie I ( system 2z3) zysk to 22.5+84= :plus: 106.5j.

..............

 

 

 

Test #3, etap 1.

 

 

 

Mecze:

 

 

 

Dinamo Mińsk - Bate Borisov

 

 

 

A 1:1 @6

 

B 2:0 @11

 

C 0:2 @15

 

D 2:1 @10

 

E 1:2 @12

 

 

 

Daugava Riga - Spartaks

 

 

 

A 1:1 @7

 

B 2:0 @15

 

C 0:2 @10

 

D 2:1 @11

 

E 1:2 @9.5

 

 

 

Warrenpoint Town - Glenavon

 

 

 

A 1:1 @7

 

B 2:0 @19

 

C 0:2 @11

 

D 2:1 @12

 

E 1:2 @9

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podstawa sukcesu w bukmacherstwie, to poza samą skutecznością , najefektywniejsze zarządzanie budżetem na grę - czyli dla tej samej skuteczności i zasobności portfelu, dobieranie do tego najekonomiczniejszych technik gry.

 

Po przeanalizowaniu rezultatów tych 2 już zakończonych testów (a w nich w sumie 8+2=10 etapów) w zakresie trafień DW przy ich doborze z 5 DW dla 3 meczów, obliczę teraz jakim efektem finansowym zakończyłaby się gra - prowadzona wg innych reguł niż te zawarte w tytule wątku, a mianowicie na trafienie 2 DW, lecz już bez wymogu, choć z możnością wystąpienia powtórki tego samego DW.

 

 

Tak więc koszt takiej gry podskoczyłby 5-krotnie i wynosiłby każdorazowo 75j. gdyż 3 mecze oznaczone jako A/B/C tworzą 3 pary dubli AB,AC,BC :

 

 

 

A(1z5 DW)*B(1z5 DW)=25

 

A(1z5 DW)*C(1z5 DW)=25

 

B(1z5 DW)*C(1z5 DW)=25

 

 

 

W obu testach #1 i #2 liczących razem 10 etapów, aż 8 razy wystąpiła sytuacja z trafieniem minimum 2 DW w 3 meczach.

 

 

 

Oto te spotkania, ich kursy oraz ako:

 

 

 

Brommapojkarna - Aatvidaberg 2:2 @12 ( 1z5 typowanych )

 

Fylkir R. - Hafnafjordur 0:2 @8.5 ( 1z5 typowanych )

 

ako 12*8.5=102

 

 

 

Maribor - Maccabi Tel Aviv 1:0 @6.5 ( 1z5 typowanych )

 

Aalborg - Dinamo Zagrzeb 0:1 @7.5 ( 1z5 typowanych )

 

ako 6.5*7.5=48.75

 

 

 

Petrolul Ploeisti - Viktoria Plzen 1:1 @6 ( 1z5 typowanych)

 

Dinamo Mińsk - CFR Cluj 1:0 @6 ( 1z5 typowanych)

 

ako 6*6=36

 

 

 

Ordabasy - Kasar Kyzylorda 2:1 @11 (1z5 typowanych)

 

Slovan Liberec - Pribram 0:0 @11 (1z5 typowanych)

 

ako 11*11=121

 

 

 

Zenit - AEL Limasol 3:0 @6 ( 1z5 typowanych )

 

Salzburg - Karabach 2:0 @7.5 ( 1z5 typowanych )

 

ako 6*7.5=45

 

 

 

Pandurii - Ceahlaul 0:1 @19 ( 1z5 typowanych)

 

Szachtar - Metalist 1:0 @7 ( 1z5 typowanych)

 

Montpellier - Bordeaux 0:1 @7.5 ( 1z5 typowanych)

 

ako:19*7=133

 

ako:19*7.5=142.5

 

ako:7*7.5=52.5

 

 

 

Lucern - Grasshoppers 1:1 @6.5 ( 1z5 typowanych )

 

Cluj - Steaua 0:1 @5.5 ( 1z5 typowanych)

 

ako:6.5*5.5=35.75

 

 

 

Hiroshima - Sagan T. 1:0 @8 ( 1z5 typowanych DW )

 

Concordia - Universitatea 0:2 @10 ( 1z5 typowanych DW )

 

St.Polten - LASK Linz 1:0 @13 ( 1z5 typowanych DW )

 

ako:8*10=80

 

ako:8*13=104

 

ako:10*13=130

 

 

 

A zatem koszt takiej gry w 10 etapach wyniósłby 10*75=750j. zaś suma wygranych to:

 

102+48.75+36+121+45+42.5+133+52.5+35.75+80+104+130=1030.5j.

 

 

 

tak więc zysk netto to 1030.5-750= :plus: 280.5j.

 

 

 

.....................

 

 

 

Przy zastosowaniu jeszcze innej metody gry na DW, także nie wymagającej już uzyskania dla wygranej wymogu 2 takich samych DW w 3 meczach, jest gra na trafienie 3 DW, po 1 w typowanych po 5 DW spotkaniach A/B/C.

 

 

 

Aby to uzyskać, należy grać treble systemem pełnym składanym, czyli strefowym:

 

A(1z5 DW)*B(1z5 DW )*C(1z5 DW)=5*5*5=125 więc przy każdorazowym koszcie 125j.

 

 

 

W obu zakończonych testach #1 i #2 mających razem 8+2=10 etapów, sytuacja trafienia 3 DW wystąpiła 2 razy:

 

 

 

Pandurii - Ceahlaul 0:1 @19 ( 1z5 typowanych DW )

 

Szachtar - Metalist 1:0 @7 ( 1z5 typowanych DW )

 

Montpellier - Bordeaux 0:1 @7.5 ( 1z5 typowanych DW )

 

ako:19*7*7.5=997.5

 

 

 

 

 

Hiroshima - Sagan T. 1:0 @8 ( 1z5 typowanych DW )

 

Concordia - Universitatea 0:2 @10 ( 1z5 typowanych DW )

 

St.Polten - LASK Linz 1:0 @13 ( 1z5 typowanych DW )

 

ako:8*10*13=1040

 

 

 

Razem: 997.5+1040=2037.5j.

 

 

 

Koszt gry przez 10 etapów to 10*125=1250

 

 

 

Zysk: 2037.5-1250= :plus: 787.5j.

 

 

 

..........

 

 

 

Obecnie prowadzona gra na 2 takie same DW, wymusza taki dobór 3 meczów, w których po 90 minutach oczekujemy zarówno zmieszczenia się z typowanymi DW w ramach 5 wyników ale także i wystąpienia samej tej powtórki.

 

 

 

Zaś zawarte w tym wpisie dwa modele gry na DW, mogą teoretycznie bazować aż na 15 różnych DW w 3 meczach A/B/C ( po 5 w każdym z nich ) i powtórka tych samych DW nie jest wymogiem wygranej.

 

 

 

W dalszej fazie testów gry na DW, warto zatem to obserwować także i pod tym kątem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyniki dzisiejszych meczów:

 

 

 

Dinamo Mińsk - BATE Borisov 0:2 @15 :plus: ( 1z5 typowanych DW )

 

Daugava Ryga - Spartaks 2:1 @11 :plus: ( 1z5 typowanych DW )

 

Warrenpoint Town - Glenavon 0:2 @11 :plus: ( 1z5 typowanych DW )

 

 

 

Trafione 3 DW , w tym powtórka takiego samego wyniku 0:2 w 2 meczach.

 

 

 

Kurs trafionego dubla to @165, gdyż:

 

 

 

Dinamo Mińsk - BATE Borisov 0:2 @15 ( 1z5 typowanych DW )

 

Warrenpoint Town - Glenavon 0:2 @11 ( 1z5 typowanych DW )

 

ako 15*11=165

 

 

 

W grze wariantem III na single 3*(1z5) wygrana to:15+11+11=37j. :ok:

 

W grze wariantem I na 2 takie same DW, wygrana to 165j. :ok:

 

 

 

...............

 

 

 

Test #3 zakończony na 1. etapie :plus:

 

 

 

Zysk przy grze singlami wariantem III to 37-15=22j. :spoko:

 

Zysk przy grze na 2 DW wariantem I to 165-15=150j. :spoko:

 

 

 

......................

 

 

 

Podsumowanie gry od początku, czyli w testach #1; #2 i #3:

 

 

 

a/ w wariancie III ( single) zysk to 2.5+13+22=37.5j. :jupi:

 

 

 

b/ w wariancie I ( system 2z3) zysk to 22.5+84+150=256.5j. :jupi:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Test gry I wariantem, czyli po wyborze 3 spotkań przypisanie im po 5 różnych DW:

 

A 0:2

B 1:2

C 0:3

D 1:3

E 1:4

 

 

 

Test #4 etap 1.

 

 

 

Mecze:

 

 

 

Olimpik Donetsk - Szachtar ( uwaga: mecz jutro 15.08)

 

 

 

A 0:2 @5.5

B 1:2 @11

C 0:3 @6

D 1:3 @12

E 1:4 @17

 

 

 

Baerum - Tromso

 

 

 

A 0:2 @8.5

B 1:2 @8

C 0:3 @11

D 1:3 @11

E 1:4 @19

 

 

 

Ham-Kam - Fredrikstad

 

 

 

A 0:2 @7.5

B 1:2 @8

C 0:3 @10

D 1:3 @11

E 1:4 @19

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyniki spotkań z 1. etapu testu #4 :

 

Olimpik Donetsk - Szachtar 0:5 :( ( brak w typowaniu 1z5 DW )

 

Baerum - Tromso 2:1 :( ( brak w typowaniu 5 DW )

 

Ham-Kam - Fredrikstad 1:3 @11 :) ( 1z5 typowanych DW )

 

 

Trafiony tylko 1 DW, tak więc gra przechodzi na 2.etap testu #4

 

W grze singlowej 3*(1z5) kurs trafionego DW to @11 a zatem przy koszcie gry 15j. daje to 4j. straty

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Test gry I wariantem, czyli po wyborze 3 spotkań przypisanie im po 5 różnych DW:

 

A 0:2

B 1:2

C 0:3

D 2:2

E 1:3

 

Test #4 etap 2.

 

Mecze:

 

Jagiellonia - Legia

 

A 0:2 @7.5

B 1:2 @8.5

C 0:3 @13

D 2:2 @17

E 1:3 @15

 

Met. Zaporizhya - Dnipropetrovsk

 

A 0:2 @6

B 1:2 @8

C 0:3 @8.5

D 2:2 @23

E 1:3 @13

 

Achiles 29 - Sparta

 

A 0:2 @8

B 1:2 @8

C 0:3 @11

D 2:2 @15

E 1:3 @12

 

Mecze grane systemem 2z3 , tak więc kupon #1 ma postać:

 

Jagiellonia - Legia 0:2 @7.5

Met. Zaporizhya - Dnipropetrovsk 0:2 @6

Achiles 29 - Sparta 0:2 @8

 

it. aż do kuponu #5 na DW po 1:3

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyniki dzisiejszych meczów:

 

Jagiellonia - Legia 0:3 @13 :) ( 1z5 typowanych DW )

 

Met. Zaporizhya - Dnipropetrovsk 0:1 :( ( brak w typowaniu 5 DW )

 

Achiles 29 - Sparta 1:3 @12 :) ( 1z5 typowanych DW )

 

 

 

Trafione 2 DW, lecz bez ich powtórki - a zatem gra przechodzi na 3. etap testu #4

 

 

 

W grze singlami 3*(1z5) kursy trafionych DW to 13+12=25 tak więc przy koszcie gry 15j. daje to zysk 25-15=10j. zaś w teście #4 zysk wynosi 6j.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gra na 2 takie same DW w 2z3 meczów.

 

Test gry I wariantem, czyli po wyborze 3 spotkań przypisanie im po 5 różnych DW:

 

A 0:0

B 1:0

C 0:1

D 0:2

E 1:2

 

Test #4 etap 3.

 

Mecze:

 

Albirex Nigata - Omiya A

 

A 0:0 @11

B 1:0 @6.5

C 0:1 @12

D 0:2 @23

E 1:2 @15

 

Tokushima V - Yokohama F

 

A 0:0 @11

B 1:0 @17

C 0:1 @6.5

D 0:2 @6.5

E 1:2 @8.5

 

Sagan T - Tokyo

 

A 0:0 @10

B 1:0 @7.5

C 0:1 @9

D 0:2 @15

E 1:2 @11

 

Mecze grane systemem 2z3

 

UWAGA: mecze w lidze japońskiej rozpoczynają się w południe naszego czasu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...